XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva TSK

27. 08. 2013 Zastupiteľstvo TSK

XXVII. zasadnutie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktoré sa konalo 26. augusta 2013.

Diskusia k článku