Záznam z verejnej prezentácie urbanistického riešenia centrálnej mestskej zóny

Diskusia k článku