Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke

30. 09. 2014 V Trenčíne...
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke

Mesto Trenčín má za sebou vyhodnotenie medzinárodnej ideovej urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke, do ktorej sa zapojilo 59 súťažných tímov z celého sveta. Cieľom súťaže bolo získať námety na riešenie nábrežia a jeho prepojenia s centrom mesta, ktoré by sa stali podkladom pre vypracovanie územného plánu centrálnej mestskej zóny. Súťaži predchádzal vyše trojročný proces participácie odbornej i laickej verejnosti TRENČÍN si TY. Výsledky celého projektu ako aj samotnej súťaže, ktorá je jeho pokračovaním, predstaví Mesto Trenčín verejnosti formou niekoľkých podujatí.

Od dnešného dňa si až do konca novembra 2014 môžete v Artcentre Synagóga prezrieť výstavu všetkých 59 návrhov, ktoré sa snažili uspieť v súťaži o novú tvár mesta Trenčín. Výstavu môžete navštíviť denne od 14:00 do 18:00, vstup je voľný. Príďte sa osobne pozrieť, s akými návrhmi prišli súťažné tímy a akú podobu trenčianskemu nábrežiu navrhli.

Ak sa chcete dozvedieť viac, nevynechajte v stredu, 1. októbra 2014, o 17:00 hod. verejnú prezentáciu ocenených súťažných prác, ktoré verejnosti predstavia priamo jej autori. Prezentácia prebehne v Artkine Metro formou piatich blokov. V každom bloku bude zaradená jedna prezentácia s panelovou diskusiou. Záver bloku bude venovaný diskusii o prezentovanom návrhu s publikom.

Galéria k článku

Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke
Výstava návrhov urbanistickej súťaže Trenčín – mesto na rieke

Diskusia k článku