Verejná diskusia o stave modernizácie železnice

11. 02. 2012 V Trenčíne...

časť 1. predstavenie

Verejná diskusia o stave modernizácie železnice a jej vplyvne na prepojenie centra mesta s nábrežím. 25. januára 2012 o 17.00 hod Kino Hviezda

 


časť 2. diskusia

Diskusia k článku