V Trenčíne vzniklo prvé špecializované poradenské centrum pre obete násilia

15. 04. 2016 V Trenčíne...
V Trenčíne vzniklo prvé špecializované poradenské centrum pre obete násilia

Od januára tohto roku špecializované poradenstvo v rámci novozaloženej pobočky v Trenčíne i v Trnave poskytuje dcérska organizácia Aliancie žien Slovenska s názvom Aliancia žien – cesta späť. Deje sa tak vďaka podpore projektu Vytvorenie nových poradenských centier pre ženy a deti zažívajúce rodovo podmienené násilie a ich prevádzkovanie z programu SK09 Nórskeho finančného mechanizmu, ktorý spravuje Úrad vlády SR. „Podarilo sa nám uspieť s projektom, ktorý priamo vychádzal z analýzy, ktorá ukázala, že na Slovensku sú oblasti, kde nie je dostatočná pomoc pre ženy zažívajúce násilie a ich deti. Medzi takými mestami bola Trnava a Trenčín,“ informovala médiá počas včerajšej tlačovej konferencie riaditeľka Aliancie žien Slovenska (AŽ SR) Katarína Farkašová o kritickej situácii v týchto regiónoch. Tlačovej konferencie sa zúčastnil aj primátor krajského mesta Trenčín Richard Rybníček. Partnerom projektu sa stal Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), AŽ SR, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) Trenčín, Trnavský samosprávny kraj a ÚPSVaR Trnava. Celkový rozpočet projektu je 72 283€.

„Sme veľmi radi, že sme sa mohli stať jednou z partnerských organizácii tohto projektu. Minimálne štandardy Rady Európy hovoria o tom, že takýchto poradenských centier by malo byť na 50 tisíc žien minimálne jedno. Keďže žien je v Trenčianskom kraji viac ako 300 tisíc, takýchto podobných poradenských centier by tu malo vzniknúť ešte ďalších päť,“ informoval počas tlačovej konferencie trenčiansky župan Jaroslav Baška a dodal, že TSK v súčasnosti finančne podporuje jednu z neziskových organizácií v kraji, ktorá poskytuje dočasný azyl pre týrané ženy a deti. Tiež prisľúbil pomoc a spoluprácu zo strany Trenčianskej župy pri rozširovaní siete na pomoc obetiam násilia.

Sieť na pomoc týraným ženám sa rozrastá

Na ÚPSVaR v Trenčíne sa s nahlásením týrania už stretli. Zvyčajne šlo o násilie páchané na ženách, ktoré už majú deti. Keďže osveta sa v tejto oblasti zlepšuje a ženy vedia, kam sa majú obracať, počet žien žiadajúcich o pomoc rastie. Obete násilia ÚPSVaR doteraz smeroval do jediného krízového centra pre týrané ženy v kraji, ktoré sa nachádza v Považskej Bystrici. Po vzniku nového poradenského centra v Trenčíne sa podmienky na poskytnutie efektívnej pomoci týraným ženám zlepšujú. „ÚPSVaR v Trenčín reaguje na túto skutočnosť veľmi pozitívne, vzhľadom na to, že sme na Oddelení sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately zaznamenali zvyšujúci sa počet obetí rodovo podmieneného násilia. Preto je veľmi dôležité nadviazať vzájomnú spoluprácu a spoločne pomôcť ženám, ktoré nás v krízovej situácii potrebujú,“ myslí si riaditeľka ÚPSVaR Trenčín Zdenka Tvrdá.

Realizácia projektu preto pokračuje interakciou zainteresovaných inštitúcií. „Ďalším krokom je, že sa chceme predstaviť všetkým organizáciám a inštitúciám, ktoré v meste už s touto témou akýmkoľvek spôsobom či už okrajovo alebo len čiastočne pracujú,“ načrtla riaditeľka AŽ SR Katarína Farkašová a dodala, že už prebiehajú semináre, počas ktorých si odborná verejnosť vzájomne vymieňa získané skúsenosti, informácie a vedomosti.

Pomohli už takmer 50 ženám

Poradenstvo v kraji v tejto oblasti v súčasnosti poskytuje aj poradňa Pomoc obetiam násilia  s pobočkou v Trenčíne a tiež DOTYK v Beckove, ktorý však prioritne pomáha osobám, ktoré sa stali obeťami obchodovania s ľuďmi. Miestom, kde vďaka projektu po novom nájdu obete rodového násilia pomoc, je novozriadená kancelária pod vedením sociálnej pracovníčky a poradkyne Ivany Novákovej. „Adresa kancelárie je utajená. Kontakt na pani Novákovú je telefonický,“ dodala Farkašová. Ako uviedla, ženy pri hľadaní pomoci riskujú svoj život. Adresa kancelárie je preto neverejným údajom. „Poradenstvo poskytujem  primárne ambulantnou formou prostredníctvom telefonickej linky. Existuje SOS linka v Bratislave, cez ktorú nám odosielajú klientelu pre Trenčiansky kraj. Existuje aj priamy kontakt na mňa, ktorý bude zverejnený  na webovej stránke mesta Trenčín. S klientkou si stretnutie dohodnem telefonicky, dohodneme sa na mieste, kde sa stretneme a následne ju odvediem do kancelárie,“ špecifikovala formu poskytovania poradenstva Ivana Nováková z Aliancie žien – cesta späť. Keďže žena zažívajúca násilie je pod veľkým tlakom, dôležité je podľa slov riaditeľky AŽ SR, aby sa v istom momente stretli všetky inštitúcie, ktoré daná žena oslovila a začali navzájom spolupracovať a vymieňať si získané informácie.

Aliancia žien Slovenska funguje už 22 rokov. Stala sa tak najstaršou organizáciou na Slovensku, ktorá sa venuje riešeniu problematiky týrania žien a detí. V rámci projektu od januára 2016 bolo poskytnuté poradenstvo 42 ženám.

Diskusia k článku