Sľuby sa zmenili v realitu, začína sa stavať nový most

09. 09. 2011 V Trenčíne...

informácia o stavbe „I/61 Trenčín -- Most" (riaditeľ IVSC Žilina Ing. František Faktor, PhD.)


oficiálne príhovory:
p. Ján Figeľ, 1. podpredseda vlády a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR


 Doc. Ing. Pavel Pavlásek, PhD., generálny riaditeľ SSC Bratislava


 Ing. Juraj Hirner, predseda predstavenstva ZIPP Bratislava


Mgr. Richard Rybníček, primátor mesta Trenčín


požehnanie základného kameňa (Mons. Milan Kupčík, farár RK Farský úrad Trenčín)


Symbolické poklopanie základného kameňa nového mosta

Diskusia k článku