Reportáž z aprílového zasadnutia mestského zastupiteľstva

21. 04. 2012 V Trenčíne...

Existencia hokeja v Trenčíne už nie je ohrozená spormi medzi vedením mesta a klubom Dukla. V čom je však chyba tento krát, sa dozviete v reportáži. Tá vám ponúkne informácie aj o budúcnosti trenčianskej nocľahárne a plánovanom projekte rímskokatolíckeho kostola. Poznáme tiež výšku sumy, o ktorú mesto Trenčín znížilo svoj dlh.

Diskusia k článku