Reálni ľudia, skutočné projekty - tlačová beseda Trenčianskej nadácie

17. 10. 2011 V Trenčíne...

Trenčianska nadácia už sedem rokov úspešne realizuje program Mladí filantropi. Je to práca s mladými ľuďmi, študentmi trenčianskych stredných a vysokej školy. Keď hovoríme o práci s nimi, myslíme tým  odovzdávanie vedomostí a zručností tretieho sektora, teda priblíženie sveta mimovládnych organizácií. Každý rok sa skupina mladých ľudí obmieňa, buď čiastočne alebo úplne tak ako sa to stalo posledný siedmy ročník.

Približne pred rokom sa zišlo 30 zvedavých mladých tvárí vo veku 16 až 23 rokov, aby zistili kto je Trenčianska nadácia a čo je program Mladí filantropi.

Neskôr sa počet záujemcov zmenil, zostalo 16 stálych členov, ktorí sa stretávali, vzdelávali a pomáhali ako dobrovoľníci pri aktivitách Trenčianskej nadácie. Prejavili sa ako šikovní a zodpovední - rozdelili peniaze vo vlastnom grantovom kole a na záver zrealizovali svoje vlastné Korzo.

Svoju celoročnú prácu zhodnotili na tradične netradičnej tlačovej besede pod názvom Reálni ľudia, skutočné projekty dňa 11.10.2011 v priestoroch Centra seniorov v Trenčíne.

Diskusia k článku