Predčasné ukončovanie mestských zastupiteľstiev sa stáva módou

26. 06. 2014 V Trenčíne...

Medzi mestskými poslancami a primátorom Trenčína vytvorili ich osobné nezhody a nedorozumenia vysoký múr, ktorý bráni kvalitnému riadeniu mesta a problémy občanov sa tak dostávajú až na vedľajšiu koľaj, kde na svoje vyriešenie budú čakať nevedno ako dlho. Ak sa totiž aj na ďalšom zastupiteľstve poslanci rozhodnú z rôznych príčin odísť z rokovania a uprednostniť svoje osobné priority, problémy visiace nad hlavami Trenčanov opäť na úkor života v meste nenájdu svoje riešenie.

Diskusia k článku