Otvorenie Mestskej klubovne v nových priestoroch KIC

19. 10. 2011 V Trenčíne...

Dobre si všetci pamätáme dlhú dobu uzatvorené priestory bývalej lekárne. Prízemie a prvé poschodie mesto dlhé roky prenajímalo lekárni, no v roku 2005  túto zmluvu vypovedalo s tým, že tieto priestory budú komplexne rekonštruované na Kultúrno-informačné centrum. Do rekonštrukcie  mesto pôvodne plánovalo  investovať vlastné prostriedky -- časť z nich aj skutočne investovalo do projektu, neskôr už chcelo veľkorysé plány zrealizovať radšej z eurofondov. Vždy však zvíťazili iné priority a k plánovanej rekonštrukcii objektu nedošlo...

Diskusia k článku