Otázky občanov - Verejné prerokovanie návrhu ÚP

28. 09. 2011 V Trenčíne...

Otázky a odpovede zúčastnených občanov. 20.9.2011 ArtKino Metro

Diskusia k článku