Odvolanie viceprimátora R.Kudlu

20. 06. 2013 V Trenčíne...

Richard Rybníček:

S účinnosťou od dnešného dňa, t.j. štvrtku 20.6.2013, bol poslanec Rastislav Kudla, na základe rozhodnutia primátora Richarda Rybníčka,  odvolaný z pozície viceprimátora mesta Trenčín. Dôvodom je dlhodobejšia nespokojnosť s výsledkami jeho práce v tejto pozícii a v oblastiach, ktoré mu boli zverené, konkrétne mestská hromadná doprava a sociálna oblasť. A práve tieto  sa stali aj na poslednom mestskom zastupiteľstve predmetom kritiky zo strany poslancov SMER-SD.

V posledných dvoch prípadoch sa pri vymenovaní viceprimátora rešpektoval návrh skupiny poslancov a v oboch prípadoch išlo nakoniec o manažérske a odborné pochybnosti, pre ktoré došlo k odvolaniu.

Plat viceprimátora je 2. 337,- eur mesačne. A preto sa od pozície viceprimátora očakáva lojalita k mestu a k problémom občanov ako aj schopnosť zvládať koordináciu riešenia zverených úloh na požadovanej úrovni.

To sú dôvody, pre ktoré sa primátor rozhodol, že nového viceprimátora si vyberie sám, čo aj zodpovedá jeho kompetencii a právomoci. Mesto na tejto pozícii potrebuje človeka schopného a ochotného pracovať v jeho prospech.

 


Odvolaný viceprimátor spochybňuje dôvody svojho odvolania a poukazuje na údajné problémy s komunikáciou s primátorom mesta R.Rybníčkom.


Podľa predsedu najväčšieho poslaneckého klubu D.Beníčka primátor odvolaním viceprimátora R.Kudlu stratil dôveru poslaneckého klubu SMER-SD. Do konca tohto volebného obdobia už podľa jeho slov ďalší kandidát zo stany SMERu navrhnutý nebude.

Diskusia k článku