Na možnosti využitia nábrežia v Trenčíne sa pozreli aj odborné oči

25. 04. 2013 V Trenčíne...

Projekt Trenčín si Ty sa snažia jeho realizátori stále posúvať vpred. Najnovší krok napredovania mal podobu prvej odbornej diskusie, ktorej sa zúčastnili odborníci z oblasti starostlivosti o riečne toky, ekológie, urbanizmu a priestorového plánovania. V rámci celodenného programu sa spomínaní účastníci vybrali priamo do priestorov nábrežia Váhu, aby tak lepšie spoznali toto miesto a mohli ponúknuť čo najlepšie podnety na zadanie projektu, ktoré by malo byť hotové na jeseň tohto roku.

Diskusia k článku