Mesto musí nájsť 70 tisíc eur na zvýšenie platov sestričiek

24. 02. 2012 V Trenčíne...
Mesto musí nájsť 70 tisíc eur na zvýšenie platov sestričiek

Zdravotné sestry sú neoddeliteľnou súčasťou aj zariadení mesta Trenčín. Konkrétne štrnásť sestričiek sa stará o klientov v sociálnych zariadeniach na Piaristickej ulici a na Lavičkovej ulici. Na to, že sestry zamestnávajú aj mestá, obce a samosprávne kraje, zrejme 141 poslancov Národnej rady SR nemyslelo. Zákon, ktorý zvyšuje ich platy, má začať platiť od 1. apríla.

 Zvýšenie miezd bude mestskú kasu stáť 70 tisíc eur ročne. Útvar sociálnych vecí zatiaľ nevie, odkiaľ na zvýšenie zoberie. „V prvom rade požiadavky sestier chápem a považujem ich za legitímne. Moja mama je zdravotná sestra, takže ich prácu veľmi dobre poznám. Peniaze jednoducho vyčleníme a sestričkám ich mzdy zaplatíme. No musím poznamenať, že opäť ide o absolútnu nekompetentnosť politikov v Bratislave,“ uviedol primátor mesta Richard Rybníček.

  

Niektorí sa budú snažiť nariadenie obísť

Poslanci NR SR podľa neho pri schvaľovaní nemysleli na samosprávy, ktorých sa zvyšovanie miezd sestier dotkne tiež. Prezidentka Komory sestier a pôrodných asistentiek Mária Lévyová vysvetlila, že časť zvýšených nákladov tak, ako pri nemocniciach, mala hradiť poisťovňa, ale pre pád vlády to už nebola doriešená súčinnosť ministerstiev.

Je jedno či sestra pracuje v nemocnici, ambulancii  alebo v domove sociálnych služieb. Stále je to kvalifikovaná sila. Je jedno, či sestra ošetruje napr. dekubit, či podáva infúznu terapiu v nemocnici alebo v domove sociálnych služieb. Je to ten istý úkon, vyžadujúci si tú istú zdravotnú spôsobilosť. Ak v nemocnici sú platby za jednotlivé úkony hradené zo zdravotného poistenia, v domovoch sociálnych služieb by mali byť  hradené so sociálneho poistenia, podobne ako v Českej republike, kde je práca sestier v nemocniciach zrovnoprávnená s domovmi sociálnych služieb,“ pokračovala Lévyová.

 

V Trenčíne preraďovať nebudú

Zároveň upozornila, že niektoré samosprávy sa budú snažiť nariadenie obísť tým, že zo sestier urobia ošetrovateľky. Bolo by to pre sestry diskriminujúce. Opatrovateľky nemajú dostatočnú kvalifikáciu na vykonávanie niektorých dôležitých zdravotných úkonov. Rybníček hovorí, že mesto sestričkám zaplatí. „V Trenčíne sa sestričky nebudú preraďovať na opatrovateľky len preto, aby sme šetrili. Ohrozili by sme zdravie a znížili úroveň starostlivosti o klientov. Sestričky za to nemôžu, kritiku si zaslúžia poslanci Národnej rady,“ dodal Rybníček.

 

 

Diskusia k článku