Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne

07. 04. 2016 V Trenčíne...
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne

Každý, kto má rád dobré víno spojené s kvalitným servisom a milým someliérom, by si v pondelok 4. apríla a v utorok 5. apríla 2016 v Trenčíne prišiel na svoje. Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne sa totiž na dva dni stala hostiteľskou školou juniorskej someliérskej súťaže Vitis Tropheé Junior 2016. Súťažilo sa priamo v srdci Trenčína, v Gastrocentre pod Brezinou. Majstrovstvá someliérov Slovenska organizuje Asociácia someliérov Slovenskej republiky a HUBERT J. E. s. r. o.

„Sme poctení, že ako hostiteľská škola bola vybraná práve škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a súťaž sa koná prvýkrát v Trenčíne. Takéto súťaže sú veľmi vhodné pre študentov, pretože zručnosti, ktoré získajú na takýchto súťažiach, im otvárajú dvere do ďalšej praxe,“ uviedla počas finále súťaže Eva Žernovičová, vedúca Oddelenia školstva Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).

V treťom ročníku súťaže mladých someliérov do 21 rokov si zmeralo svoje zručnosti 27 súťažiacich z 13 škôl z celého Slovenska. Každú školu mohli v súťaži reprezentovať maximálne dvaja žiaci. „Súťaž odštartovala v pondelok popoludní vedomostným testom, ktorý je alfou a omegou  každej someliérskej súťaže. Následne sa uskutočnilo senzorické hodnotenie ako vôní, tak aj intenzity chutí a tiež popis jednej vzorky vína, ktorú museli žiaci zhodnotiť a odborne popísať,“ priblížila teoretickú a praktickú časť súťaže Janka Švančarová, učiteľka odborných predmetov a techniky obsluhy, ktorej súčasťou je aj someliérstvo. Vedomostný test pozostával až zo 40 otázok z oblasti vinárstva  vinohradníctva na Slovensku, najdôležitejších vinárskych regiónov sveta, gastronómie a someliérstva všeobecne.

Krásu ukrytú vo víne snúbili s kvalitným servisom

V druhý deň sa súťažilo v servise a dekantácii červeného vína v časovom limite 7 minút vrátane prípravy. „Servis červeného vína je náročnejší ako servis bieleho vína. Žiaci prelievajú víno z fľašky do karafy, aby odstránili depot, ktorý mohol vzniknúť, ak je víno vo fľaši dlhšie, alebo aby ho prevzdušnili a otvorili chuťové aj vonné vlastnosti vína,“ doplnila Švančarová. Hodnotiaca komisia brala do úvahy prípravu pracoviska, správnosť a spôsob prevedenia servisu, ako aj vystupovanie someliéra a jeho komunikáciu s hosťom.

Zo všetkých súťažiacich zo základného kola do finálovej časti súťaže postúpili traja najlepší s najvyšším počtom bodov. Vo finále žiaci súťažili v oprave chýb vo vínnej karte, popise senzorických vlastností vína, jeho servise a odporučení vhodného druhu vína k určenému menu. Najviac sa darilo Karin Kováczovej z Hotelovej akadémie v Nových Zámkoch, ktorá sa stala víťazkou Majstrovstiev someliérov Slovenska. Druhé miesto patrí našim západným susedom, ktorých v súťaži reprezentovala žiačka Hotelovej školy v Brne Dominika Kupcová, tretie miesto získala Nina Šalaiová zo Súkromnej SOŠ GOS Trnava. Trenčiansky kraj v súťaži reprezentovala okrem hostiteľskej školy aj SOŠ OaS Prievidza, oboje v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK.

Cieľom súťaže Vitis Trophée Junior je podporovať mladé somelierske talenty a dať im možnosť ukázať, čo v sebe skrývajú. Zúčastňujú sa jej študenti, pracovníci v gastronomii a somelieri do 21 rokov. „Každá jedna somelierska súťaž ma posúva ďalej, pretože mi pomáha zistiť, kde mám ešte rezervy a v čom sa musím zdokonaľovať. Tentokrát bolo pre mňa najväčšou výzvou finále, v ktorom sa súťažilo aj v slepej degustácii vína, pri ktorej treba správne určiť odrodu a ročník,“ hovorí víťazka súťaže Karin Kovácsová. Na striebornej a bronzovej priečke sa umiestnili Dominika Kupcová a Nina Šallaiová.

Teoretická časť súťaže sa skladá z testu so všeobecnými otázkami z oblasti vinárstva a vinohradníctva na Slovensku a vo svete, gastronómie a somelierstva. Praktická časť preveruje schopnosti správne posúdiť a senzoricky zhodnotiť vlastnosti nápojov, ako aj zručnosti v servise vína. Výsledky teoretickej a praktickej časti rozhodli o tom, ktorí traja najlepší somelieri postúpili do finále. V ňom si zmerali sily v štyroch disciplínach – odporučenie vhodného nápoja k menu, oprava chýb vo vínnom lístku, popis senzorických vlastností vína a servis šumivého vína.

Odborná hodnotiaca komisia pozostávala zo šiestich členov. Boli medzi nimi Beáta Vlnková, prezidentka Asociácie somelierov SR, členovia prezídia Asociácie somelierov SR Róbert Páleník a David Winter, predseda dozornej rady Asociácie Somelierov SR Štefan Valovič a Juraj Kordiak, somelier spoločnosti Hubert J.E. Porote predsedala hlavná enologička Hubert J.E. Ingrid Vajcziková. „Súťaž je pre mladých somelierov príležitosťou, ako správne ponúknuť a servírovať krásne vína, ktoré na Slovensku máme a byť tak akousi predĺženou rukou, ktorá spája výrobcu vína a zákazníka,“ povedala po oznámení výsledkov predsedníčka poroty Ingrid Vajcziková.

Galéria k článku

Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne
Majstrovstvá someliérov Slovenska prvýkrát v Trenčíne

Diskusia k článku