Ekonomické aspekty riešenia trenčianskeho nábrežia

31. 05. 2013 V Trenčíne...

Realizátori projektu Trenčín si Ty sa neustále snaží hľadať čo najviac podnetov, ktoré by ich dokázali nasmerovať, ako čo najlepšie vypísať zadanie urbanistickej súťaže na riešenie centrálnej mestskej zóny s prepojením centra mesta a nábrežia. Akým spôsobom urobiť mesto atraktívnym, aby doň prichádzali i noví ľudia? V čom hľadať ťažisko Trenčína a ako ho urobiť žiadaným? Aj na tieto otázky hľadali odpovede odborníci zaoberajúci sa plánovaním verejných priestorov, urbanistickou ekonómiou či stratégiou rozvoja miest. Svoje ciele, ku ktorým dospeli, vám aspoň v krátkosti priblížia v nasledujúcej reportáži.

Diskusia k článku