Diskusia primátora s občanmi Trenčína

11. 12. 2015 V Trenčíne...

Richard Rybníček sa stretol s občanmi v Športovej hale, aby stručne zhrnul, v akom stave je mesto na konci roka 2015. Spomenul príjmy a výdavky mesta, neopomenul ani stav dlhu a jeho cieľ do roku 2018.  V rámci podujatia predstavil aj schválený projekt rekonštrukcie Mierového námestia, ktorej autorom je Ateliér RAW. Stretnutia sa zúčastnil aj hlavný architekt mesta Ing. Arch. Martin Beďatš, ktorý odprezentoval plánovaný projekt Terminál.

Diskusia k článku