Bývanie v Európe - Príležitosti a výzvy pre Slovensko

16. 05. 2011 V Trenčíne...

Hosťami semináru boli Alle Elbers, projektový manažér spoločnosti PRC, ktorá riadi nájomné bývanie v Holandsku; Elena Szolgayová, riaditeľka sekcie bývania Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja; a Ján Gallo z neziskovej organizácie Matra, n.o., ktorá sa zaoberá nájomným bývaním v meste Martin.
Programom a cieľom semináru bolo predstaviť koncepciu nájomného bývania v Európe a možnosti jeho zavedenia v Trenčíne.

Diskusia k článku