Zmeníme sa my, či príroda?

23. 05. 2018 Trenčiansky kraj
Zmeníme sa my, či príroda?

Filmový festival Ekotopfilm spája už viac ako 40 rokov verejný, súkromný a tretí sektor na jednej platforme. Ich spoločným cieľom je vzdelávať a prinášať riešenia v oblasti environmentalistiky a problematiky trvalo udržateľného rozvoja. Prostredníctvom atraktívnych filmov organizátori festivalu vzdelávajú náučno-populárnou formou žiakov základných a stredných škôl, celé rodiny, staršie generácie i širokú verejnosť. Festival svojim návštevníkom každoročne ponúka kvalitné dokumentárne filmy s tematikou ochrany životného prostredia, zmeny v správaní sa človeka k prírode či technológií a inovácií, ktoré majú viesť k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov našej planéty.

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa už štvrtým rokom hrdo hlási k environmentálnemu projektu Zelená župa, ktorý ako prvý zo samosprávnych krajov rozbehol ešte v roku 2015. Odvtedy Trenčianska župa spravila v oblasti environmentálneho vzdelávania a ochrany životného prostredia veľký krok vpred. Župa však vo svojej osvete nepoľavuje, aj preto Trenčiansky samosprávny kraj finančne podporuje festivalovú tour MFF Ekotopfilm – Envirofilm. Viac o projekte Zelená župa porozprával v rámci festivalu, konaného v Trenčíne v ArtKine Metro, projektový manažér projektu Zelená Župa Martin Macíček v sprievode Dany Gavalierovej, projektovej manažérky grantu TSK s názvom Zelené oči. „Jedným z hlavným cieľov projektu Zelená župa je zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov Trenčianskeho kraja. Myslím si, že to je aj jeden z cieľov tohto festivalu, čo nás spoločne spája. Teší ma, že festival Ekotopfilm – Envirofilm navštevujú či už žiaci základných a stredných škôl, ale aj staršie generácie. Verím, že každý návštevník si odnesie z festivalu hodnotný kultúrny zážitok, ale hlavne dôležité poznatky o ochrane životného prostredia,“ uviedol Martin Macíček.

Festivalová tour MFF Ekotopfilm – Envirofilm trvá počas celého roka 2018. Najlepší výber filmov venujúcich sa envirotémam i bohatý sprievodný program, prezentácie a diskusie môžu návštevníci vďaka organizátorom festivalu a Trenčianskej župe zažiť už čoskoro v Partizánskom, Prievidzi a Handlovej. Viac o najbližšom programe i samotnom festivale nájdene na webovom sídle ekotopfilmu.

Festival dokumentárnych filmov pokračuje v Trenčíne v ArtKine Metro až do utorka 22. mája 2018 do 21.30 h.

Diskusia k článku