Zamestnanec v kraji mal v roku 2016 priemernú mzdu o 117 Eur nižšiu ako zamestnanec v SR

21. 03. 2017 Trenčiansky kraj
Zamestnanec v kraji mal v roku 2016 priemernú mzdu o 117 Eur nižšiu ako zamestnanec v SR

Iba v okrese Považská Bystrica priemerná mesačná mzda medziročne klesla

V okresoch kraja sa medziročný rast mzdy pohyboval od 0,5 % v okrese Ilava do 7,4 % v okrese Púchov, pokles bol iba v okrese Považská Bystrica o 6,3 %. Vyššie tempo rastu mzdy ako v kraji bolo v okresoch Púchov, Partizánske, Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Trenčín. Najvyššie priemerné mesačné mzdy v podnikoch s 20 a viac zamestnancami boli v okresoch Púchov 974 Eur, Nové Mesto nad Váhom 971 Eur, Trenčín 949 Eur, Ilava 939 Eur. Pod priemerom kraja sa pohybovala mzda v okresoch Myjava 901 Eur, Považská Bystrica 900 Eur, Prievidza 881 Eur, Bánovce nad Bebravou 866 Eur a Partizánske 783 Eur.

Najviac v minulom roku vzrástla mzda v dodávke elektriny, plynu a pary

V odvetviach rástli mzdy od 0,6 % vo finančných a poisťovacích činnostiach do 30,3 % v dodávke elektriny, plynu a pary. Medziročne mzdy klesli v odborných vedeckých, technických činnostiach o 25,7 %, v činnostiach v oblasti nehnuteľností o 19,8 %, v ubytovacích službách o 13,4 %, v administratívnych  službách o 13,4 % a v dodávke vody o 1,2 %. Najvyššie mzdy v podnikoch s 20 a viac zamestnancami boli v odvetví dodávka elektriny, plynu a pary 1 163 Eur, verejná správa a sociálne zabezpečenie 1 080 Eur, odborné, vedecké a technické činnosti 1 026 Eur, priemyselná výroba 1 009 % a ťažba a dobývanie 1 002 Eur. Najnižšie v administratívnych službách 590 Eur, v ubytovacích a stravovacích službách 610 Eur a v umení, zábave a rekreácii 636 Eur.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v Trenčianskom kraji v roku 2016 dosiahol najvyššie tempo rastu medzi krajmi SR

Priemerný evidenčný počet zamestnancov v podnikoch s 20 a viac zamestnancami medziročne vzrástol o 8,3 % a dosiahol hodnotu 137 146 osôb. Najviac zamestnancov pracovalo v podnikoch zameraných na priemyselnú výrobu 65 898 zamestnancov, ďalej nasledovali odvetvia vzdelávanie 14 195 zamestnancov, zdravotníctvo a sociálna pomoc 9 517 zamestnancov a  veľkoobchod a maloobchod 9 367 zamestnancov.

Okres Považská Bystrica zaznamenal najvyšší medziročný nárast počtu zamestnancov zo všetkých okresov SR, až o 29,3 %

V ostatných okresoch kraja sa tempo rastu zamestnanosti pohybovalo od 10,3 % v okrese Ilava po 0,5 % v okrese Prievidza. V podnikoch s 20 a viac zamestnancami so sídlom v okresoch kraja sa priemerný evidenčný počet zamestnancov pohyboval od 27 619 zamestnancov v okrese Trenčín a 23 863 v okrese Prievidza, cez 17 926 v okrese Púchov, 17 550 v okrese Ilava, 16 730 v okrese Nové Mesto nad Váhom a 12 733 v okrese Považská Bystrica, do 8 541 v okrese Bánovce nad Bebravou, 7 576 v okrese Partizánske a 4 607 v okrese Myjava.

Diskusia k článku