Výstavu venovali zosnulému etnografovi Jánovi Podolákovi

07. 03. 2017 Trenčiansky kraj
Výstavu venovali zosnulému etnografovi Jánovi Podolákovi

Pretrvali v tradičnej ľudovej architektúre, ľudovom odeve, strave, remeslách i v duchovnej kultúre horských a podhorských obcí. Stopy valaskej kolonizácie sa rozhodli predstaviť verejnosti tri múzeá, a síce Trenčianske múzeum v Trenčíne a Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici, obe v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, s Ovčiarskym múzeom v Liptovskom Hrádku. V rámci spoločnej výstavy ponúkajú možnosť vidieť pastiersky odev, biče, zdobené palice, a tiež hudobné nástroje, bačovský riad, črpáky a veľké varechy.

Výstava „Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne“ začala vernisážou koncom  februára 2017 v priestoroch Kasárne  na Trenčianskom hrade. V úvode vernisáže sa prítomným prihovorili riaditelia Trenčianskeho a Vlastivedného múzea a tiež etnologička Viera Praženicová, ktorá stála pri realizácii cezhraničnej spolupráce Považskobystrického múzea a Múzea regiónu Valašsko vo Vsetíne v rokoch 2007 až 2013.

Vernisáž obohatila kultúrnym programom folklórna skupina Javorník z Lúk pod Makytou, ktorá udržiava tradície pastierskeho folklóru. „Skupina nám predviedla hru na bačovských trúbach, koncovej píštale, ozembuchu i heligónke, a tiež plieskanie pastierskym bičom,“ vyslovila Petronela Rágulová, riaditeľka Vlastivedného múzea v Považskej Bystrici. „Program cezhraničnej spolupráce bol realizovaný s finančnou podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fondu mikroprojektov a Trenčianskeho samosprávneho kraja,“ dodala Rágulová.

Nakoľko vo februári 2017 zomrel slovenský etnograf Ján Podolák, pochádzajúci z Dolnej Súče, organizátori výstavy sa ju rozhodli venovať práve jemu. „Zaslúžil sa o rozvoj slovenskej etnológie, napísal niekoľko stoviek vedeckých štúdií, zostavil množstvo publikácií. Venoval sa najmä agrárnej kultúre, pastierstvu, národnostným menšinám a interetnickým vzťahom,“ vyslovila na adresu Podoláka Petronela Rágulová.

Výstava „Valaská kolonizácia ... samostatne a pritom spoločne“ potrvá v priestoroch Kasárne na Trenčianskom hrade až do 31. augusta 2017.

Diskusia k článku