V systéme duálneho vzdelávania by mohla byť zapojená viac ako tisícka študentov

27. 02. 2018 Trenčiansky kraj
V systéme duálneho vzdelávania by mohla byť zapojená viac ako tisícka študentov

Pomôcť plynulému a bezproblémovému prechodu absolventov SŠ do zamestnania má aj systém duálneho vzdelávania (SDV), ktorý vstúpi v školskom roku 2018/2019 do štvrtého roku svojej existencie. Duálne vzdelávanie spája teoretické štúdium žiakov v škole s praxou priamo u zamestnávateľa. Prvé skúsenosti so SDV preukazujú, že žiaci, ktorí študujú v duáli, dosahujú lepšie výsledky i dochádzku oproti svojim rovesníkom. Vďaka praxi u zamestnávateľa majú študenti možnosť pracovať s modernými zariadeniami a novými technológiami v reálnom prostredí, získať podnikové štipendium a odmenu za produktívnu prácu. Pričom po skončení strednej školy sa navyše výrazne zvýši ich šanca uplatniť sa v danej firme, prípadne v inej firme podobného zamerania. „Vážim si, že žiaci majú o systém duálneho vzdelávania záujem. Svedčí to o ich cieľavedomosti pri príprave na budúce zamestnanie,“ povedal Trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Trenčianska župa je na úrovni krajov v systéme duálneho vzdelávania dlhodobo lídrom. Do SDV je zapojených všetkých 20 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja a približne 600 žiakov. „V nasledujúcom školskom roku 2018/2019 je pre súčasných deviatakov, ktorí sa rozhodujú pre duálne vzdelávanie, v Trenčianskom kraji ponuka na 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Týchto 484 miest si medzi sebou podelilo 100 zamestnávateľov, ktorí majú k dispozícii 156 prevádzok s možnosťou praxe pre žiakov,“ povedala vedúca Oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu na Úrade TSK Eva Žernovičová. Trenčiansky samosprávny kraj by v prípade naplnenia ponúkaných učebných miest pre prvákov mohol mať v nasledujúcom školskom roku v SDV zapojených viac ako tisíc študentov.

Pre školský rok 2018/2019 sú v Trenčianskom kraji najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, požiadavka od zamestnávateľov je na 100 žiakov, nasleduje odbor mechanik – mechatronik s požiadavkou na 51 žiakov a odbor mechanik strojov a zariadení s požiadavkou na 29 žiakov. Za nimi nasleduje obrábač kovov a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení. Kompletnú ponuku učebných miest na školský rok 2018/2019

Diskusia k článku