TSK opäť otvára možnosť nominovať laureátov na udelenie verejného uznania samosprávneho kraja

16. 04. 2018 Trenčiansky kraj
TSK opäť otvára možnosť nominovať laureátov na udelenie verejného uznania samosprávneho kraja

Na základe Štatútu Trenčianskeho samosprávneho kraja, schváleného krajským parlamentom v druhej polovici roka 2016, župa už po druhýkrát hľadá výnimočné osobnosti, ktoré sa významným spôsobom pričinili o rozvoj kraja a jeho popularizáciu medzi širokou verejnosťou. Ocenení verejným uznaním môžu byť jednotlivci, ale aj kolektívy pôsobiace v oblasti spoločenského, hospodárskeho či kultúrneho života. „Náš kraj je bohatý na vzácne osobnosti, a to nielen historicky, ale aj súčasne. Mnohokrát si to neuvedomujeme, ale sú to ľudia, ktorí žijú priamo medzi nami. Svojou činnosť vykonávajú so zanietením a robia náš kraj lepším a krajším. Za to si zaslúžia našu úctu a vďaku,“ vysvetlil predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. 

Návrhy na udelenie verejného uznania verejnosť predkladala minulý rok po prvýkrát. Robila tak do konca septembra 2017, dokedy župa zaevidovala návrhy na 36 laureátov na Cenu predsedu TSK, resp. Cenu TSK za rok 2017. Z nich členovia Komisie pre udeľovanie Ceny TSK vybrali 3 jednotlivcov a 1 kolektív, ktorých ocenenie schválili poslanci krajského zastupiteľstva na svojom marcovom zasadnutí. Uznanie v podobe Ceny TSK bude udelené na najbližšom májovom rokovaní Zastupiteľstva TSK Michalovi Dobiašovi za mimoriadny prínos v oblasti reprezentácie regiónu Prievidza, Rudolfovi Dobiášovi za mimoriadny prínos v oblasti literárnej tvorby, Márii Jane Jablonskej za výnimočné a dlhoročné pôsobenie na pozícii predsedníčky Krajskej organizácie Únie žien Slovenska v Trenčíne a kolektívu Hematologicko-transfúzneho oddelenia Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici za výnimočné zásluhy v oblasti darcovstva krvi v považskobystrickom regióne.

Koho župa ocení tento rok, opäť závisí aj od návrhov zo strany verejnosti. Tie možno predkladať do 30. septembra. Viac informácií sa dozviete na webovom sídle kraja www.tsk.sk v sekcii Samospráva/verejné uznania.

Verejné uznania TSK

Cena Zastupiteľstva TSK je verejným ocenením, poďakovaním a vyzdvihnutím mimoriadneho prínosu jednotlivcov a kolektívov vo všetkých oblastiach spoločenského, hospodárskeho a kultúrneho života. Jej udelenie a podobu schvaľuje krajské poslanecké plénum na základe odporúčania Komisie pre udeľovanie Ceny TSK. Cena Zastupiteľstva TSK je umeleckým stvárnením dominanty stredného Považia; Trenčianskeho hradu na skalnom brale. Hrad je zosobnením kultúrneho bohatstva a historického dedičstva regiónu, vďaka ktorému je Trenčiansky samosprávny kraj známy aj ako kraj hradov a zámkov. Cenu TSK vyrobila Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach v limitovanej edícii určenej na ocenenie výnimočných osobností spojených s Trenčianskym samosprávnym krajom.

Cena predsedu TSK je poďakovaním za mimoriadny prínos a významné výsledky práce jednotlivca alebo kolektívu v oblasti ekonomicky, znižovania nezamestnanosti, školstva, vedy, výskumu a techniky, propagácie regiónu či zásluhy pri záchrane ľudského života, rovnako ako osobností pôsobiacich na poli umenia, kultúry alebo športu. Cena predsedu TSK je umeleckým stvárnením zeleného listu, ktoré symbolizuje environmentálne smerovanie kraja ako Zelenej župy. Autorom tohto diela je Stredná odborná škola sklárska v Lednických Rovniach.

Máte vo svojom okolí osobnosť, ktorá by si podľa vás zaslúžila verejné uznanie? Napíšte nám!

Svoje návrhy na laureátov môže široká verejnosť, tak ako v minulom roku, posielať v písomnej podobe poštou na adresu Trenčianskeho samosprávneho kraja, odovzdať ich osobne v sídle župy alebo využiť možnosť elektronickej pošty na adresu veronika.rezakova@tsk.sk. Každý návrh musí obsahovať údaje laureáta, ktorý je navrhnutý na ocenenie, teda titul, meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, v prípade kolektívov názov a adresu sídla. Dôležité je pripojiť aj údaje navrhovateľa a odôvodnenie návrhu spolu s dátumom a vlastnoručným podpisom. Neváhajte, pošlite nám svoj tip a pomôžte vyzdvihnúť prácu a úsilie nevšedných a vzácnych ľudí z nášho kraja!

 

 

Pošlite nám svoj návrh na laureáta Ceny predsedu a Ceny Zastupiteľstva TSK za rok 2018

Ako?

  • poštou

 

 

 

  • osobne
  • e-mailom

→Trenčiansky samosprávny kraj

K dolnej stanici 7282/20A

911 01  Trenčín

→na podateľni Úradu TSK

→veronika.rezakova@tsk.sk

Nezabudnite pripojiť

  • jednotlivec

 

 

 

  • kolektív

→titul, meno, priezvisko

dátum a miesto narodenia

zdôvodnenie návrhu

dátum a svoj podpis

→názov a adresa sídla

Dokedy?

do 30. septembra 2018

 

 

Diskusia k článku