Trenčiansky hrad sa opäť po roku ponorí do tmy. Zapojte sa do Hodiny Zeme aj vy

22. 03. 2017 Trenčiansky kraj
Trenčiansky hrad sa opäť po roku ponorí do tmy. Zapojte sa do Hodiny Zeme aj vy

Hodina Zeme je už po desiatykrát pripomienkou, že každý z nás môže pomôcť našej planéte. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) sa prostredníctvom svojho projektu Zelená župa hlási k ochrane životného prostredia. Tento environmentálne ladený projekt rozbehla župa ešte v roku 2015 a zahrnula doň viacero podoblastí, ktoré majú pomôcť eliminovať negatívne dopady na životné prostredie a prispieť k zvýšeniu jeho kvality.  

Krajská dominanta na hodinu zmizne

Trenčiansky samosprávny kraj ako Zelená župa preto apeluje na túto výzvu a sám sa do nej prostredníctvom svojich organizácií zapojí. Aj tento rok, podobne ako ten minulý, sa do Hodiny Zeme zapojí Trenčiansky hrad, ktorý v sobotu 25. marca 2017 zhasne svoje osvetlenie o 20:30 a až do svitania sa ponorí do tmy. „Toto zhasnutie svetiel upozorňuje na problémy súčasnej doby. Jedným z nich je aj globálne otepľovanie. Podujatie má poukázať na míňanie finančných prostriedkov na často nie nevyhnutné svietenie. Aj hodina bez svietenia môže pomôcť našej planéte,“ uviedol pracovník marketingu a komunikácie Trenčianskeho múzea Peter Pastier, ktoré je správcom Trenčianskeho hradu.

Keďže školy a kultúrne zariadenia, ktoré zriaďuje TSK, sú v čase od 20:30 do 21:30 zatvorené, mnohí z ich zamestnancov sa rozhodli do tohto projektu zapojiť individuálne, a to zhasnutím svetla vo svojich obydliach. Z organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK sa však k Trenčianskemu hradu tento rok rozhodlo pripojiť aj Hornonitrianske múzeum v Prievidzi. „Celosvetovú kampaň orientovanú na zvýšenie povedomia v oblasti ochrany a šetrenia energetických zdrojov odprezentuje Hornonitrianske múzeum vo vlastných priestoroch,“ uviedla riaditeľka Hornonitrianskeho múzea v Prievidzi Iveta Géczyová. „Sme presvedčení, že ani táto kvapka sa nestratí a prispeje k úspechu kampane,“ dodala.     

Výnimkou nie sú tento rok ani dve knižnice v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Hornonitrianska knižnica v Prievidzi si pre svojich návštevníkov pripravila podujatia s tematikou ochrany prírody, napríklad celoslovenskú akciu „Les ukrytý v knihe“. Tento cyklus podujatí je zameraný na oboznámenie s prírodou a jej zákonmi. Okrem neho sa knižnica do ochrany prírody zapája aj prostredníctvom rôznych aktivít. Detskí návštevníci knižnice každoročne sadia stromček Andersovník počas Noci v knižnici s Andersonom. Knihovníčky Hornonitrianskej knižnice sa tiež starajú o kvetinovú záhradku, ktorú si vlastnoručne založili. „Sme milovníci prírody, preto sa v prírode správame podľa jej pravidiel nielen v určitých dňoch, hodinách, ale počas celého roka. Aktivity vykonávame automaticky, bez toho, aby sme si ich uvedomovali,“ komentovala aktivity Hornonitrianskej knižnice v Prievidzi jej riaditeľka Viera Masaryková.

Považská knižnica v Považskej Bystrici podporí myšlienku ochrany planéty tiež. Tento rok sa do Hodiny Zeme rozhodla tiež zapojiť aj jediná poľnohospodárska škola v kraji, Stredná odborná škola Pruské v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorá okrem iného má vo svojom areáli zriadenú jedinečnú certifikovanú prírodnú záhradu a Gymnázium v Partizánskom v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Hvezdáreň v Partizánskom nezostala výnimkou a tiež sa rozhodla podporiť tento projekt. „Hodina Zeme nám každý rok pripomína, že každý z nás môže prispieť k ochrane našej planéty. A stačí na to naozaj málo – napríklad sa posnažiť trochu racionálnejšie pristupovať k využívaniu elektrickej energie. Som rád, že aj organizácie v našej zriaďovateľskej pôsobnosti sa každoročne zapájajú k tejto unikátnej iniciatíve, čo je plne v súlade s projektom Zelená župa,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Organizátorom Hodiny Zeme je už tradične celosvetová ochranárska organizácia Svetový fond na ochranu prírody (WWF). Organizácia si kladie za cieľ zastavenie ničenia prirodzeného prostredia a vytvorenie budúcnosti, v ktorej budeme môcť žiť v harmónii s prírodou. Projekt Hodina Zeme má poukázať na klimatické zmeny a ich vplyv na naše životné prostredie. Do Hodiny Zeme sa pritom môže zapojiť každý – mestá, obce, občianske združenia, firmy, ale aj jednotlivci. „Cieľom projektu je upozorniť na problémy, ktoré súvisia so zmenou klímy a ohrozujú našu planétu“, hovorí Jaroslav Merc, koordinátor projektu za Slovensko. 

Viac informácií nájdete aj na stránke http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk/.  

Zdroj foto: Peter Drgoň

Diskusia k článku