Trenčiansky a Zlínsky kraj rozvíjajú vzájomnú spoluprácu

11. 10. 2014 Trenčiansky kraj

Dva kraje s najdlhšou spoločnou štátnou hranicou a ich dvaja najvyšší predstavitelia. Na slovenskej strane za Trenčiansky kraj župan Jaroslav Baška, na českej strane za Zlínsky kraj hejtman Stanislav Mišák spoločne pokračujú v rozvíjaní už vyše desaťročnej vzájomnej spolupráce týchto dvoch krajov. Ich cieľom je predovšetkým zlepšiť situáciu v štyroch základných oblastiach: v doprave, školstve, sociálnych zariadeniach a cestovnom ruchu. Ďalším krokom k dosiahnutiu stanovených cieľov bolo aj spoločné pracovné rokovanie na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Diskusia k článku