Trenčianska župa zvýšila bezpečnosť na stovke priechodov pre chodcov

11. 12. 2018 Trenčiansky kraj
Trenčianska župa zvýšila bezpečnosť na stovke priechodov pre chodcov

V aktuálnom roku Trenčianska župa spoločne so Správou ciest TSK pristúpila k realizácii bezpečnostných prvkov na 20 priechodoch pre chodcov po celkom kraji. Župa počas troch mesiacov osadila na vybratých priechodoch v 8 okresoch kraja bezpečnostné prvky a zariadenia v hodnote takmer 225 tisíc eur. „Na jednotlivých priechodoch pre chodcov, ktoré boli zvolené na základe fyzickej obhliadky a požiadaviek okresných dopravných inšpektorátov, sme podľa potreby vybudovali nové osvetlenie, obnovili vodorovné dopravné značenie, vymenili zvislé dopravné značenie za nové s retroreflexným podkladom. Kde to umožňovali podmienky, boli doplnené aj reflexné gombíky s  osvetlením priamo do vozovky,“ priblížil rozsah prác riaditeľ Správy ciest TSK Radovan Karkuš. Spolu s úpravou 20-tich priechodov v roku 2018 župa od roku 2016 zvýšila bezpečnosť na viac ako 100 priechodoch pre chodcov po celom Trenčianskom kraji.

 

V realizácii bezpečnostných prvkov a zariadení na krajských cestách II. a III. triedy bude Trenčianska župa pokračovať aj v budúcom roku. V schválenom Rozpočte TSK na rok 2019 je vyčlenených na osadenie bezpečnostných prvkov na priechodoch pre chodcov 200 tis. eur a na vypracovanie projektových dokumentácií na ich úpravy ďalších 40 tis. eur. „K postupnému zvyšovaniu bezpečnosti na priechodoch pre chodcov sme pristúpili už v roku 2016 a v tejto aktivite chceme pokračovať aj naďalej. Pevne verím, že sa nám v budúcnosti podarí spraviť bezpečnejšími čo najväčší počet priechodov, nakoľko oblasť dopravy celkovo patrí k prioritám TSK,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška.

 

Zoznam ciest II. a III. triedy, na ktorých prebehlo počas roku 2018 osadenie bezpečnostných prvkov a zariadení:

 

Číslo cesty

Názov obce/mesta

Okres

III/1885

Priechod pre chodcov Trenčín, ul. Legionárska

TN

III/1880

Priechod pre chodcov Trenčín, ul. Biskupická

TN

III/1885

Priechod pre chodcov Trenčianska Turná

TN

III/1885

Priechod pre chodcov Mníchova Lehota

TN

III/1885

Priechod pre chodcov Mníchova Lehota

TN

II/507

Priechod pre chodcov Pruské

IL

II/507

Priechod pre chodcov Bolešov

IL

III/1915

Priechod pre chodcov Nová Dubnica

IL

III/1915

Priechod pre chodcov Nová Dubnica

IL

II/499

Priechod pre chodcov Brezová pod Bradlom

MY

III/1211

Priechod pre chodcov Stará Turá

NMnV

II/504

Priechod pre chodcov Nové Mesto nad Váhom

NMnV

II/504

Priechod pre chodcov Nové Mesto nad Váhom

NMnV

II/504

Priechod pre chodcov Nové Mesto nad Váhom

NMnV

II/517

Priechod pre chodcov Domaniža, námestie

PB

III/1983

Priechod pre chodcov Považská Bystrica

PB

III/1984

Priechod pre chodcov Považská Bystrica

PB

III/1936

Priechod pre chodcov Lazy pod Makytou

PU

III/1770

Priechod pre chodcov Bánovce nad Bebravou

BN

II/574

Priechod pre chodcov Diviaky nad Nitricou

PD

 

Diskusia k článku