Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávila 20 rokov svojej existencie

16. 05. 2017 Trenčiansky kraj
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávila 20 rokov svojej existencie

Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) ako jediný do roku 1997 nemal na svojom území zriadenú vysokú školu. To sa zmenilo vznikom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Škola patrí medzi najmladšie slovenské univerzity.  Pre Trenčiansky kraj je veľmi dôležitá, keďže vplýva na sociálny aj ekonomický rozvoj kraja. „Po dvadsiatich rokoch môžeme povedať, že projekt Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka je úspešný.  Za posledné 4 roky sa univerzita stabilizovala a nabrala na vážnosti. Veľmi si vážim ľudí, ktorí pomohli univerzite a som veľmi rád, že v Trenčianskom kraji máme univerzitu, ktorá nesie meno Alexandra Dubčeka,“ zhodnotil fungovanie TnUAD trenčiansky župan Jaroslav Baška.

Okrem predsedu TSK sa slávnostného galavečera zúčastnilo viacero významných hostí, či už z oblasti politiky, školstva alebo súkromného sektora. Nechýbali ani exprezident Ivan Gašparovič, syn Alexandra Dubčeka Pavol Dubček či minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan. „Univerzita v konkurencii takmer 200 univerzít z celej Európy dostala ako jediná z našich vysokých škôl grant, ktorý je takmer taký veľký, ako sú všetky finančné prostriedky, ktoré štát poskytuje ročne na vedu dokopy. Je podnet aj pre ostatné vysoké školy, pretože toto je cesta k úspechu v oblasti vedy, ktorý naše univerzity môžu dosiahnuť,“ povedal Peter Plavčan.

O zvýšenie kreditu univerzity na  vysokoškolskom poli a súčasné úspechy sa postaral pred nedávnom znovu vymenovaný rektor TnUAD Jozef Habánik. „Prajem univerzite, jej študentom, absolventom, pedagógom a všetkým zamestnancom, aby učenie bolo pre študentov potešením a pedagógov poslaním, aby poznanie bolo obohacujúcim dobrodružstvom za múdrosťou, vďaka ktorej budú študenti a absolventi vyvíjať a konštruovať nové technológie pre ľudí,“ poprial rektor TnUAD.

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne ponúka mladým ľuďom okrem štúdia aj voľnočasové aktivity. Ide napríklad o vlastné študentské rádio TrenchTown, univerzitné hokejové mužstvo Gladiators Trenčín, Spevácky zbor TnUAD či Univerzitný folklórny súbor Družba pri TnUAD. Posledné dve zoskupenia sa predstavili aj na slávnostnom galavečeri.

Galéria k článku

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávila 20 rokov svojej existencie
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne oslávila 20 rokov svojej existencie

Diskusia k článku