Správe ciest TSK bude v údržbe komunikácií pomáhať nová technika

08. 03. 2018 Trenčiansky kraj
Správe ciest TSK bude v údržbe komunikácií pomáhať nová technika

O údržbu komunikácií, ktoré má vo svojom vlastníctve Trenčiansky samosprávny kraj, sa stará Správa ciest (SC) TSK. „Práca cestárov je pre obyvateľov celého kraja veľmi dôležitá, a preto by ju mali vykonávať v dôstojných podmienkach. Spolu sme prebrali požiadavky na zlepšenie pracovného prostredia pre zamestnancov jednotlivých cestmajsterstiev a požiadal som vedenie Správy ciest TSK o zvýšenú kontrolu ciest a ich okolia, najmä po nečakaných živelných udalostiach,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška. Odbor dopravy Úradu TSK so Správou ciest TSK navyše plánuje spoločné stretnutia s primátormi a zástupcami miestnych samospráv v Trenčianskom kraji počas celého roka, aby zefektívnili a prispôsobili údržbu ciest požiadavkám a potrebám jednotlivých miest a obcí. „Je potrebné vymeniť a obnoviť aj poškodené dopravné značenie na cestách II. a III. triedy a pokračovať v budovaní a značení priechodov pre chodcov,“ dodal trenčiansky župan s tým, že prioritne by sa tieto priechody mali realizovať pri školských a zdravotníckych zariadeniach.

Obnoviť by sa výrazne v nasledujúcich dvoch rokoch mal aj vozový park SC TSK. „Jednotlivé cestmajsterstvá Správy ciest TSK vytvorili zoznam technických požiadaviek, ktorý zahŕňa napríklad sypače s nadstavbou a radlicou, traktorové kosačky s ramenom či pojazdné autodielne. Budeme sa im snažiť vyjsť v ústrety najlepšie, ako vieme a zefektívniť tak prácu SC TSK,“ povedal Radovan Hladký, poverený riadením Odboru dopravy Úradu TSK. Novinkou je tiež plánovaná spolupráca medzi Správou ciest TSK a odbornými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pri nábore nových zamestnancov či zabezpečení odbornej praxe pre študentov.

Diskusia k článku