Seniori študovali čaro vesmíru

19. 11. 2018 Trenčiansky kraj
Seniori študovali čaro vesmíru

Svojou návštevou novembrový seminár 32. ročníka Akadémie tretieho veku (ATV) poctil prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella, ktorý seniorom prišiel porozprávať o svojich zážitkoch z cesty do vesmíru. Rodák z Brezna sa stal prvým Slovákom, ktorý v roku 1999 vyletel do kozmu. Počas kozmického letu realizoval Ivan Bella 6 vedeckých projektov, jeho výskumný program niesol meno generála Milana Rastislava Štefánika. Osemdňový pobyt vo vesmíre bol úspešne zavŕšený pristátím v zasneženej kazašskej stepi. Vďaka nemu sa Slovenská republika stala 21. krajinou sveta so svojím kozmonautom.        

Viac ako stoštyridsiatka poslucháčov sa tak dozvedela zaujímavosti z kozmického letu, výbere kozmonautov, jeho prípravy v Hviezdnom mestečku neďaleko Moskvy i samotného priebehu. „Pozvanie na Akadémiu tretieho veku som prijal, pretože je obdivuhodné, že ľudia v tomto veku, ktorí by už mali plné právo odpočívať, relaxovať a užívať si život, majú záujem neustále na sebe pracovať, zdokonaľovať sa a žiť aktívne, čo je určitým mementom aj pre mňa,“ prezradil dôvod prijatia pozvania na seminár ATV prvý slovenský kozmonaut Ivan Bella. S prednáškami o svojom kozmickom lete cestuje po Slovensku, jeho poslucháči pochádzajú zo všetkých vekových kategórií. „Keď vidím nadšenie ľudí, ktorí s otvorenými ústami počúvajú, čo som mal možnosť zažiť a vidieť, to ma dobíja energiou a je to pre mňa motivujúce,“ priblížil Ivan Bella. Vo februári roku 2019 uplynie presne 20 rokov od štartu prvého slovenského kozmonauta do vesmíru, a tak sa plukovník vo výslužbe Ivan Bella v tieto dni venuje príprave 20. výročia svojho letu do vesmíru. Pozvať na oslavy plánuje svojich kolegov, ktorí spolu s ním leteli do kozmu, členov náhradnej posádky, ale aj kozmonautov zo susedných krajín – Maďarska, Poľska, Rakúska, Bulharska a Rumunska.            

Súčasťou semináru bola už tradične aj prednáška venovaná zdraviu, tentokrát sa seniori dozvedeli viac o tom, ako predchádzať diabetu. Odbornú stránku príspevku zastrešila Lucia Mičíková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne. Trojlístok novembrového prednáškového bloku vyplnila téma zlepšenia prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenia kontaktných bodov pre obete. Jej odborným garantom bola Edita Kucejová z Odboru prevencie kriminality Kancelárie ministerky vnútra SR.

Medzi seniorov túžiacich po rozširovaní svojich vedomostí zavítal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. „Dôležitosti vzdelávania seniorov a ich učeniu sa novým trendom a technológiám pripisujem veľký význam, preto som prijal pozvanie na tretí tohtoročný seminár Akadémie tretieho veku. Viac ako 30 rokov sa seniori z Trenčína a okolia vzdelávajú prostredníctvom zaujímavých prednášok, preto im chcem zaželať, aby z nich aj naďalej čerpali nové myšlienky. Dnešná prednáška bola navyše výnimočná účasťou prvého slovenského kozmonauta, ktorý sa so seniormi podelil o svoje skúsenosti z letu do vesmíru,“ uviedol trenčiansky župan Jaroslav Baška a ako poďakovanie za prijatie pozvania i za rozšírenie obzorov seniorov odovzdal Ivanovi Bellovi darček v podobe obrazu Trenčianskeho hradu. „Každé ocenenie je veľmi príjemné a nepovažujem ho len za formalitu, ale práve naopak, za určitú satisfakciu toho, čo pre ľudí robím. Na svojich prednáškach sa stretávam nielen so staršími, ale prevažne s mládežou, ktorú sa snažím motivovať, aby neboli skeptickí, ale aby optimisticky pristupovali k svojmu životu a keď majú určitý cieľ a idú za ním, majú šancu ho aj dosiahnuť. Snažím sa im ukázať, že v histórii neexistuje doba, ktorá by nevytvárala podmienky na to, aby niečo dosiahli,“ uzavrel Ivan Bella.  

Nasledujúci seminár ATV s prívlastkom vianočný sa uskutoční v priestoroch Kultúrneho centra Stred Dlhé Hony v stredu 12. decembra 2018. Jeho súčasťou bude okrem kultúrneho programu aj oceňovanie jubilantov pri príležitosti ich 65, 70, 75, 80, 85 a 90 rokov.

Diskusia k článku