Obyvatelia rozhodnú, kam poputuje 99 tis. € z krajského rozpočtu

21. 03. 2017 Trenčiansky kraj
Obyvatelia rozhodnú, kam poputuje 99 tis. € z krajského rozpočtu

Cieľom TSK pri zavádzaní participatívneho rozpočtu je, aby mohli obyvatelia kraja, ktorí sú platcami daní, demokraticky a otvorene rozhodovať o prerozdelení časti verejných financií. Návrhy projektov môžu predkladať právnické aj fyzické osoby, jednotlivci, skupiny i komunity so sídlom alebo trvalým pobytom na území TSK, obce, mestá i organizácie, ktoré zriaďuje TSK, a to v termíne od apríla do mája 2017. Zaevidované projekty prejdú tzv. verejným zvažovaním, na ktorom odborná komisia zložená prevažne z poslancov Z TSK za účasti širokej verejnosti rozhodne o relevantnosti realizácie projektov a ich posunutí do verejného hlasovania. Verejné hlasovanie bude tento rok prebiehať v termíne od 1. do 15. júla 2017 prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na webovom sídle TSK. Po ukončení hlasovania župa zverejní jeho výsledky a pristúpi k uzatvoreniu zmluvných vzťahov. Realizácia projektov je tento rok naplánovaná na mesiace august až október, s ich následným vyhodnotením a zhodnotením ich prínosu počas mesiacov november – december 2017.

Cieľom participatívneho - komunitného rozpočtu TSK je, aby občania mohli spoločne využívať verejné zdroje na tvorbu a realizáciu vlastných nápadov pre zlepšenie a rozvoj kraja. Zámerom je nielen to, aby verejnosť bola účastná na rozhodovaní o použití verejných zdrojov, ktoré tvoria časť župného rozpočtu, ale aj aby sa zaujímala a porozumela územným mechanizmom. Participatívny – komunitný rozpočet súčasne umožňuje TSK zbierať nápady, návrhy, podnety priamo od občanov a prípadne ich zapracovať do rozpočtu na nasledujúci rok.

Diskusia k článku