Najväčší záujem je o odborné školy

21. 05. 2018 Trenčiansky kraj
Najväčší záujem je o odborné školy

Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďovateľ stredných škôl ponúka deviatakom základných škôl viacero možností, kde sa môžu realizovať, rozvíjať svoj talent a obohacovať svoje vedomosti či zručnosti. Jedenásť župných gymnázií a dvadsaťosem krajských odborných škôl sa každoročne snaží zaujať čo najväčší počet potenciálnych budúcich žiakov. „Pre školský rok 2018/2019 evidujeme spoločne pre prvý aj druhý termín viac ako 6 800 prihlášok, pričom na odborné školy sa hlási drvivá väčšina žiakov. Od riaditeľov jednotlivých škôl máme informácie, že na odborné školy prišlo približne 5 200 prihlášok. Zvyšné prihlášky evidujeme na župných gymnáziách, z toho je približne 300 prihlášok evidovaných pre osemročnú formu štúdia,“ uviedla vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková.

Najväčšiemu záujmu žiakov končiacich na základnej škole sa teší Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, na ktorú prišlo pre oba termíny spoločne 386 prihlášok. Len o 17 prihlášok menej bolo zaevidovaných na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Trojicu s najväčším počtom prihlášok uzatvára Stredná priemyselná škola v Dubnici nad Váhom s 357 prihláškami. Viac ako 300 prihlášok bolo podaných ešte na troch stredných školách. Nájdeme medzi nimi Strednú zdravotnícku školu Celestíny Šimurkovej v Trenčíne, Strednú umeleckú školu v Trenčíne a Strednú odbornú školu strojnícku v Považskej Bystrici.

V školskom roku 2018/2019 budú môcť žiaci stredných škôl už štvrtý rok po sebe vstúpiť do systému duálneho vzdelávania (SDV), v ktorom majú možnosť prepojiť teoretické štúdium s praxou v konkrétnej firme. Dlhodobým lídrom systému duálneho vzdelávanie je práve Trenčiansky samosprávny kraj s približne 600 zapojenými žiakmi. „Spomedzi odborov si žiaci vyberali pomerne často odbory ako mechanik nastavovač, mechanik - mechatronik či obrábač kovov. Práve tieto odbory patria aj k najžiadanejším odborom zamestnávateľov, ktorí sú zapojení v duálnom systéme vzdelávania v našom kraji,“ doplnila Daniela Hilčíková. Ponuka učebných miest v SDV pre budúcoročných prvákov v Trenčianskom kraji je 484 učebných miest, čo je najviac zo všetkých krajov. Pre školský rok 2018/2019 sú v Trenčianskom kraji zo strany zamestnávateľov najžiadanejšie odbory mechanik nastavovač, mechanik – mechatronik, mechanik strojov a zariadení či obrábač kovov.

Skúšku dospelosti v aktuálnom školskom roku skladá viac ako 3 500 študentov

Okrem náboru nových žiakov prebiehajú na župných stredných školách v súčasnosti aj maturitné skúšky. Na 39-tich školách v pôsobnosti župy spolu končí denné štúdium maturitou presne 3 568 žiakov. Najviac študentov skladajúcich skúšku dospelosti v školskom roku 2017/2018 pochádza zo stredných odborných škôl (1 432 žiakov), nasledujú gymnázia (1 033 žiakov), stredné priemyselné školy (382 žiakov), obchodné akadémie (330 žiakov), stredné zdravotnícke školy (175 žiakov), stredná umelecká škola (117 žiakov) a spojená škola (99 žiakov).

Diskusia k článku