Najlepší stredoškolský časopis v kraji tvoria študenti Športového gymnázia v Trenčíne.

16. 05. 2017 Trenčiansky kraj
Najlepší stredoškolský časopis v kraji tvoria študenti Športového gymnázia v Trenčíne.

Do súťaže o najlepší stredoškolský časopis sa tento rok prihlásilo celkovo deväť stredných škôl z Trenčianskeho kraja. Ich počet v porovnaní s minuloročnou účasťou stúpol až o tretinu. Rástla však aj kvalita prihlásených časopisov. Autori tých časopisov, ktoré sú v súťaži pravidelnými účastníkmi, zapracovali minuloročné rady a postrehy porotcov súťaže a časopis sa tak snažili pozdvihnúť na vyššiu úroveň. Vysokým štandardom sa však vyznačovali už aj nováčikovia. Celkom nové stredoškolské časopisy sú kreované s vyššou odbornosťou, ako bolo typické pre novovznikajúce periodiká v posledných rokoch.

Súťaž stredoškolských žurnalistov už so železnou pravidelnosťou organizuje Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Aj tohtoročné kolo súťaže sa preto odohralo v jeho priestoroch. Kým hodnotiaca komisia sumarizovala hodnotenie prihlásených magazínov, súťažiaci sa zatiaľ venovali tvorbe diskusného príspevku. Vyhodnotenie toho najlepšieho časopisu totiž nespočívalo len v úrovni jeho grafického, jazykovo-štylistického či obsahového spracovania. Vyhodnocovala sa aj šikovnosť, kreativita a výrečnosť prítomných žurnalistov, ktorí ju museli preukázať priamo na mieste. Dnes pokladali na papier témy diskusných príspevkov, ktorými boli blogeri, reality šou či zlozvyky. Zo súťažných tém si tú, ktorá im najviac vyhovovala, mohli sami zvoliť.

Výkony mladých novinárov následne hodnotila 5-členná komisia, ktorú viedla Jana Paulínyová, tradičná predsedníčka komisie súťaže, ako aj vedúca Oddelenia masmediálnej politiky v meste Handlová. Ďalšími hodnotiteľmi boli okrem riaditeľky KCVČ Renáty Bielikovej žurnalista Michal Bujna z televízie Markíza, uznávaný fotograf a šéfredaktor dvojmesačníka Trenčín región Radovan Stoklasa a vedúca Oddelenia komunikácie Úradu TSK Veronika Rezáková. „Najdôležitejšie na stredoškolskom časopise je, aby bavil samotných žiakov, aby nebol nezaujímavý, zbytočne strohý a formálny. Mal by sa takpovediac rozchytať hneď po vydaní, aby sa na chodbách školy o pár hodín hovorilo o tom ktorom článku. Z časopisu treba cítiť mladosť a hravosť,“ komentoval Radovan Stoklasa s tým, že časopis by mal študentov podnietiť učiť sa základným pravidlám žurnalistiky, no zároveň umožniť im zažiť radosť z písania pre iné ako klasické periodikum.

S najvyšším súčtom bodov za samotný časopis i tvorbu diskusného príspevku počas súťaže ako víťaz vyšiel časopis Intrák, ktorý tvoria žiaci Športového gymnázia v Trenčíne. Tento rok sa časopis v súťaži vyšvihol až o dve priečky nahor, keďže minulý rok si zo súťaže domov doniesol bronz. Na druhom mieste skončili minuloroční víťazi s časopisom SOS (Spoľahlivý odbúravač stresu) z Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad Bebravou. „Sledujeme školský život a práve o ňom sú naše rubriky. Myslíme si, že tieto články naozaj majú čo ponúknuť, keďže na našej škole sa toho deje naozaj veľa,“ komentovala Romana Antalaová, šéfredaktorka strieborného časopisu SOS. Tretiu priečku obsadili považskobystrickí gymnazisti s časopisom Rozhľad.

Víťazi uspeli v konkurencii ďalších prihlásených časopisov, a to Pod strechou (Súkromná stredná odborná škola v Trenčíne), Pallabra (Bilingválne gymnázium v Novom Meste nad Váhom), Študentské ňús (SOŠ Považská Bystrica). Nováčikmi v súťaži boli periodiká STEM (SPŠ v Dubnici nad Váhom), Vlna (Obchodná akadémia M. Hodžu v Trenčíne) a Elesgra (SOŠ v Starej Turej).

TSK ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa rozhodli už počas svojho štúdia získať novinársku prax a nie je im cudzie školské ani spoločenské dianie. Poďakovanie patrí všetkým účastníkom súťaže a víťazom zasa veľká gratulácia. Na všetkých tvorcov časopisov, ich nové skúsenosti a otázky sa tešíme v súťaži opäť o rok v Krajskom centre voľného času v Trenčíne.

Diskusia k článku