Jaroslav Baška zložil slávnostný slub

18. 12. 2013 Trenčiansky kraj

Nový  predseda  Trenčianskeho  samosprávneho  kraja  spolu  s novozvolenými  poslancami  zložili  na pondelkovom  ustanovujúcom  zastupiteľstve  slávnostný  sľub  a sú  pripravení  plnohodnotne  zastávať svoje funkcie. Najbližšie tak urobia na zasadnutí krajského zastupiteľstva v januári budúceho roka.

Diskusia k článku