Bazovského galéria otvára v rámci 50. výročia novú stálu expozíciu

09. 01. 2019 Trenčiansky kraj
Bazovského galéria otvára v rámci 50. výročia novú stálu expozíciu

Svoj príbeh začala galéria, nesúca meno významného slovenského maliara – Miloša Alexandra Bazovského, písať vo februári 1969. Jej začiatky sú neodmysliteľne spojené so skupinou výtvarníkov združených okolo maliara Ladislava Moška, ktorý bol jej prvým riaditeľom. Počas svojej päťdesiatročnej existencie sa župná obrazáreň podpísala pod zhruba 1 400 individuálnych a kolektívnych výstav vo svojich priestoroch a v rôznych ďalších inštitúciách, a to nielen doma, ale aj v zahraničí. Depozitár galérie sa v priebehu polstoročia neustále rozširoval; v súčasnosti sa v ňom nachádza približne 4 900 zbierkových predmetov v piatich zaradeniach – od maľby cez sochu, kresbu a grafiku až po fotografiu.

K najzásadnejším výstavným projektom jedinej župnej galérie počas 50 rokov patrila výstava s názvom Výber zo súčasnej slovenskej komornej plastiky. Tá bola prvýkrát usporiadaná v roku 1981. „Už v roku 1983 sa uskutočnila ako československá prehliadka a v ďalších rokoch sa formou bienále prezentuje ako na Slovensku ojedinelá a progresívna výstava súčasného komorného sochárskeho prejavu,“ uviedla riaditeľka Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Barbora Varga-Petríková. Druhým veľkým projektom galérie je komplexná prezentácia autorov pôsobiacich v regionálnom kontexte s názvom Horizonty súčasnosti – výtvarní umelci trenčianskeho regiónu. Prvýkrát sa konala v roku 1995 a v roku 2019 sa Bazovského galéria podpíše pod jej piate pokračovanie.

Výnimočné 50.výročie bude galéria oslavovať počas celého roka 2019 ako pripomienku svojej doterajšej histórie. „Plánujeme otvoriť novú stálu expozíciu Trenčania – stredná generácia, predstavíme tvorbu zakladateľov galérie na výstave Príbeh začína v roku 1969..., ukážeme akvizičnú činnosť galérie za posledných 20 rokov a mnoho iného,“ prezradila o výstavných plánoch galérie a novinkách jej riaditeľka. Návštevníci sa môžu tešiť na voľné vstupy na výstavy cez víkendy počas celého roka.       

Slávnostný program k 50. výročiu založenia galérie, ktorý sa uskutoční v druhý januárový štvrtok od 16.00 h, otvorí v jej priestoroch širokej verejnosti novú stálu expozíciu. Program bude prierezom polstoročnice pôsobenia galérie v krajskom meste. Autormi novej stálej galerijnej expozície, ktorá uzrie svetlo sveta vo štvrtok 10. januára 2019, sú Mgr. Radka Nedomová a doc. Mgr. art. Marcel Benčík, ArtD. „Nový koncept stálej expozície uvažuje o nej ako o živej, stále sa obmieňajúcej kompozícii, objavujúcej nové a nové kontexty tvorby tohto významného autora. Jeho hlavným cieľom je vytvoriť v jednom priestore harmóniu, eleganciu a kompaktnosť, kde sú jednotlivé diela súčasťou mozaiky o živote a tvorbe autora. Expozícia sa stáva otvoreným nástrojom na komunikáciu s divákom a návštevníkom, prostredníctvom ktorej je schopná interpretovať nenásilným, no súčasným jazykom príbeh Bazovského diela,“ poodhalila koncept novej expozície riaditeľka Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne Barbora Varga-Petríková. 

Popriať galérii veľa zaujímavých diel a množstvo spokojných návštevníkov do ďalších rokov príde vo štvrtok 10. januára 2019 aj trenčiansky župan Jaroslav Baška. „Galéria M. A. Bazovského je jedinou kultúrnou inštitúciou galerijného typu v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a je výnimočná menom osobnosti výtvarnej moderny, ktoré nesie. Tohtoročné 50. výročie je tak nielen príležitosťou na bilancovanie jej doterajšej polstoročnej činnosti, ale aj na ocenenie jej dlhoročných zamestnancov,“ uviedla s prianím všetkého dobrého vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková.     

Všetci ste srdečne pozvaní na oslavu jubilejného 50. výročia Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne! 

Diskusia k článku