ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ

06. 04. 2018 Pozvánky
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne začiatkom marca predstavila nové výstavy. Práve na Medzinárodný deň žien, kedy si uctievame ženy a pripomíname ich neľahkú cestu za rovnoprávnosťou, sa konala vernisáž nových výstav. Tie vzdávajú ženám a ženskosti hold. Ženy ako tvorkyne v umeleckom odvetví sa museli počas dlhej histórie potýkať s podceňovaním a sexizmom a ich diela neboli hodné verejnej prezentácie. Podstata oboch výstav je rovnaká - predstaviť ženy aktívne tvoriace a presadzujúce sa na umeleckom poli. Kurátorka oboch výstav je Radka Nedomová.

ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ

Ženské autorky v umení boli v celej histórii skôr raritným pojmom.  Napriek postupnej emancipácii sa neustále počas tvorivého presadzovania stretávali s nemožnosťou osvojiť si umelecké formy, so sexizmom a podceňovaním zo strany mužov. Výstava „Žena ulica dlaň kosť“ prezentuje ženské autorky zastúpené v zbierkovom fonde galérie. Predstavuje tvorbu 50 umelkýň z celkového počtu 65, ktoré v rámci galerijných zbierok tvoria asi len 15% všetkých autorov. Cieľom výstavy je predstaviť ženské umenie v zbierkach galérie a s ním spojené témy, ktoré boli mužmi často považované za diletantské a nehodné úrovne vysokého umenia. Na výstave môžete vidieť maľby, sochy, fotografie, kresby, grafiky. Diela, v ktorých sa odzrkadľuje ženskosť, cit pre farbu, kompozíciu, techniku i rodovú príslušnosť spojenú s poslaním ženy byť matkou, manželkou, ochrankyňou domova. Prezentácia vybraných diel mapuje generačne širokú ženskú tvorbu z obdobia 2. polovice 20. storočia až po súčasnosť. Vyzdvihuje jednotlivé autorky, ktoré si vďaka uvedomeniu vlastnej jedinečnosti vydobyli miesto v moderných dejinách umenia v rôznych výtvarných médiách, upriamuje pozornosť na okruhy tém, ktoré boli často mužmi pokladané za diletantské a nehodné verejnej prezentácie, a zároveň boli mnohé z nich invenčné a zásadné. Medzi vystavujúcimi autorkami sa nachádzajú priekopníčky ženského umenia na Slovensku ( E. Šimerová Martinčeková, V.Kraicová, I.Slavinská, E. Masarovičová, K.Pataki, A. Sigetová . . . ), ale i autorky menej známe.

JULY HALUZOVÁ : V KVETINOVOM ODTIENI

Do povedomia verejnosti sa dostala vytvorením najdrahšie predaného obrazu na Slovensku „Sedem žltých tulipánov“, ktorý visí vo foajé hotela Kempinski na Štrbskom plese. Jej tvorba je podmanivá a vábivá, plná elánu a pozitívnej energie, hýrivých farieb, ľahkosti a nenútenosti, ale i iskrivého vtipu v kolážovo vykonštruovaných absurdných situáciách. V obrazoch sa odzrkadľuje jej cit pre uchopenie farby i hmoty, pre detail, ale i pre experiment. Maľuje s radosťou a pre radosť, prostredníctvom maľby sa oslobodzuje od problémov a trápení. Nezaťažuje sa náročnými témami ako mnoho jej rovesníkov, práve naopak, pri pohľade na jej obrazy nás zaplní pocit nekonečne dobrej nálady a uvoľnenia.

Na aktuálnej výstave v Galérii M. A. Bazovského prezentuje svoju poslednú sériu s názvom „Esencia farieb“, ktorá je čarovnou explóziou farebných, impresionisticky až abstraktne vyznievajúcich škvŕn – žiarivých kvetinových kompozícií v rôznych variáciách tvarov. Napriek razantnej expresii použitých techník fŕkania farieb a dynamického nanášania akrylových pást na neutrálne, takmer surové ražné plátno, niekedy so zlatými odleskami, je z obrazov cítiť harmóniu, teplo, vône, zvuky nenarušenej panenskej prírody. Pri tejto sérii sa autorka úplne poddáva jej vlastnej intuícii. Maľuje abstrahovane, minimalisticky, no predsa s cítenou energiou a oduševnením. Esencia farieb je jej meditácia, relax, odosobnenie sa od problémov a sveta, v ktorom žijeme. Je to paralelný svet plný farieb a bezpodmienečnej radosti zo života.

 

Obe výstavy si môžete pozrieť do 29. apríla 2018.

Galéria k článku

ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ
ŽENA, ULICA, DLAŇ, KOSŤ

Diskusia k článku