Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 9.3.2016

15. 03. 2016 Mestské zastupiteľstvo

Bod (čas):

1. Otvorenie a schválenie programu

2. 00:02:08 Návrh na schválenie realizácie projektu: „Obnova materskej školy Šafáriková 11 Trenčín“ a s tým súvisiacich náležitostí a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie potrebné pre realizáciu projektu „Obnova materskej školy Šafáriková 11 Trenčín“

3. 00:07:04 Návrh na schválenie realizácie projektu: „Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín“ a s tým súvisiacich náležitostí a na schválenie zámeru vyhlásiť verejné obstarávanie potrebné pre realizáciu projektu „Obnova materskej školy Opatovská 654/39 Trenčín“

4. 00:09:39 Interpelácie

5. 00:14:45 Rôzne     

6. Záver

 

Diskusia k článku