Zákaz pitia alkoholu na verejnosti v Trenčíne neplatí

30. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Na programe posledného rokovania Mestského zastupiteľstva v Trenčíne bolo aj prerokovanie protestu prokurátora proti všeobecne záväznému nariadeniu o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov na verejných priestranstvách. Hoci poslanci nedávno toto VZN schválili, v dnešných dňoch už práve kvôli protestu prokurátora nie je platné.

 

 

 

 

Diskusia k článku