Reakcia poslanca Pavla Kubečku na vyjadrenie primátora mesta Richarda Rybníčka

23. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Po dnešnom neschválení návrhu na rekonštrukciu futbalového štadióna v Trenčíne na zasadnutí Mestského zastupiteľstva, primátor mesta, Richard Rybníček, vyhlásil, že poslanci z poslaneckého klubu SMER-SD si rekonštrukciu neželajú a ich konanie označil za politický ťah strany SMER-SD.
Vypočujte si argumenty protistrany. Tú zastupuje Pavol Kubečka, poslanec MsZ za stranu SMER-SD. Oboznámte sa s jeho stanoviskom a zdôvodnením konania poslancov poslaneckého klubu SMER-SD.

Vyhlásenie poslanca MsZ v Trenčíne za stranu SMER-SD Pavla Kubečku k vyjadreniam primátora mesta Trenčín Richarda Rybníčka z 23.9.2014:

„V  mene  poslancov  MsZ  v  Trenčíne  za  stranu  Smer-SD,  ktorí  sa  dnes,  23. septembra  zdržali  hlasovania  pri  rokovaní  o  projekte  nového  štadióne  AS Trenčín,  chcem  oficiálne  vyhlásiť,  že  primátor  Richard  Rybníček  klame, mediálnymi vyhláseniami vytvára hystériu a účelovo zavádza verejnosť.
Chcem  zdôrazniť,  že  poslanci  MsZ  za  stranu  Smer–SD  v  Trenčíne  súhlasíme s  realizáciou  projektu  futbalového  štadióna,  podporujeme  a  budeme podporovať  trenčiansky  futbal,  aktivity  mládeže,  ale  na  druhej  strane  sa budeme správať zodpovedne a chrániť záujmy mesta a jeho obyvateľov. Podľa nášho  názoru  je  návrh  zmluvy  medzi  mestom  Trenčín  a  AS  Trenčín  výrazne nevýhodný pre mesto a jej obyvateľov.

Finančná  komisia  MsZ  v  Trenčíne,  ktorej  som  predsedom,  dostala  návrh predmetnej  zmluvy do  rúk len  štyri dni pred  rokovaním o nej, hoci ju mestskí právnici  pripravovali  pol  roka.  Dnes,  pred  začiatkom  rokovania  MsZ  sme k  zmluve  dostali  na  stôl  päť  strán  pozmeňovacích  návrhov,  ktoré  sme  ani
nemali možnosť prečítať si, nie ešte vyhodnotiť.

Návrh  zmluvy  medzi  mestom  a  AS  Trenčín,  ktorého  štatutárom  je  brat pána  primátora,  je  natoľko  závažný  dokument,  že  by  mal  dostať  priestor  na odbornú  diskusiu.  Prečo  pán  primátor  pre  média  nepovedal,  že  keď  som  sa
vecne  dotazoval  na  niektoré  konkrétne  body  zmluvy  na  poslednom  zasadnutí Mestskej  rady,  urazene  odišiel  z  rokovania a  už  sa  nevrátil?  Prečo  nereagoval na moju  pripomienku  o  ochrane mestských  investícií –  teda  ochrane majetku všetkých Trenčanov, ktorá tvorí podstatnú časť zmluvy?

Podľa návrhu zmluvy by malo mesto prispievať v nasledujúcich desiatich rokoch AS  Trenčín  na  rozvoj  mládeže  sumou  200  000  eur  ročne,  ale  nebolo  v  ňom ošetrené,  či  sa  prevezme  záväzok,  ak  sa  v  budúcnosti  zmení  vedenie  mesta?

V  zmluve  sa  píše  o  výpožičke  pozemkov  mesta  spoločnosti  AS  Trenčín  na  40 rokov, na ktorých  má nový štadión stáť. Zároveň je tam uvedené, že ak investor nový  štadión  skolauduje,  môže  pozemky  odkúpiť  za  100  000  eur  a  mesto  to musí rešpektovať, pritom cena týchto mestských pozemkov sa odhaduje na 2,3 milióna eur. Ak má mesto investovať takúto sumu, prečo potom nezvýšiť jeho akcionársky podiel  v AS Trenčín? Takýmto  spôsobom chce primátor Rybníček okradnúť  56  000  obyvateľov  krajského  mesta  o  minimálne  2  mil.  eur,  toto poslanci za Smer SD nikdy nedopustia.

Domnievame  sa,  že  takýto  závažný  majetkový  prevod  a  dlhoročný  finančný záväzok  mesta  Trenčín  mal  byť  výsledkom  vecnej  a  odbornej  diskusie  medzi primátorom  a  mestským  zastupiteľstvom  –a  nie  vytváranie  mediálneho  tlaku
na  schválenie  zmluvy,  osobné  invektívy  na  moju  osobu,  znevažovanie  práce poslancov  a  strany  Smer-SD.  Ostro  sa  ohradzujeme  voči  klamstvám,  ktoré pán  primátor  Rybníček  dnes  vypustil  zo  svojich  úst.  Dnešným  neschválením zmluvy  mesto  neprišlo  v  žiadnom  prípade  o  možnosť  získať  dotáciu  od  vlády SR,  naopak  zabránilo  sa  rozkrádaniu  majetku  obyvateľov  mesta  Trenčín v minimálnej hodnote 2 mil. eur.“

Ing. Pavol Kubečka, poslanec MsZ v Trenčíne

Diskusia k článku