MsZ v Trenčíne 25.4.2014

28. 04. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 25.4.2014
 
Bod:
1. Otvorenie a schválenie programu       0:00:00
2. Majetkové prevody    0:11:41
3. Potvrdenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne č. 1141 zo dňa 24.03.2014 v zmysle § 13 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov         0:15:15
4. Zmena štatútu mesta Trenčín 0:49:00
5. Informácia o rozpočtových opatreniach vykonaných primátorom mesta  1:25:36
6. Návrh na Zmenu Programového rozpočtu Mesta Trenčín na rok 2014      1:30:00

Diskusia k článku