MsZ v Trenčíne 19.11.2013

27. 11. 2013 Mestské zastupiteľstvo

Záznam zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 19.11.2013.
Bod:
1.Otvorenie a schválenie programu
2.Stanovisko mestského zastupiteľstva v Trenčíne k memorandu o porozumení zo dňa 21.6.2013 podpísaného primátorom Richardom Rybníčkom bez účasti mestského zastupiteľstva v Trenčíne 0:14:37
3.Majetkové prevody 1:25:04
Záver

Diskusia k článku