Mimoriadne MsZ v Trenčíne 9.9.2014

09. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Pozrite si záznam z Mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčíne zo dňa 9.9.2014, ktoré zvolal nezávislý poslanec Patrik Žák. Chcel totiž opätovne prerokovať Návrh na zníženie počtu poslancov mesta z terajších 25 na 19. Jeho snahu však väčšina poslancov demonštratívne nevzala do úvahy a poslanci svojou neprítomnosťou tak potvrdili svoje stanovisko k danému návrhu, ktorý už prednedávnom zamietli. Kvôli nedostatku prítomných poslancov nebolo zastupiteľstvo uznášaniaschopné a podľa rokovacieho poriadku muselo byť ukončené. 

Diskusia k článku