Mestské zastupiteľstvo opäť nebolo uznášaniaschopné!

09. 09. 2014 Mestské zastupiteľstvo

Patrik Žák, jeden z namladších poslancov Mestského zastupiteľtva v Trenčíne, zvolal na dnešný deň mimoradine zasadnutie. Na programe malo len jeden bod určený na prerokovanie, o ktorom navyše poslanci nedávno diskutovali a väčšina z nich vyjadrila jasný nesúhlas. Napriek tomu sa Patrik Žák rozhodol posunúť Návrh o znížení počtu poslancov z terajších 25 na 19 na opätovné prerokovanie.

Počet poslancov sa však zrejme definitívne meniť nebude, pretože mimoriadneho zasadutia sa zúčastnili len deviati poslanci, a tí v tomto počte neboli uznášaniaschopní. Hoci bol nesúhlas väčšiny poslancov s týmto návrhom očividný, Patrik Žák sa občanom rozhodol aj prostredníctvom dnešného zasadania demonštrovať svoju snahu o šetrenie mestských financií, ktorá, ako sa môže zdať, ostala väčšinou poslancov nepovšimnutá.

Diskusia k článku