Výstava maturitných prác

18. 05. 2013 Kultúrne podujatia
Výstava maturitných prác

V piatok 17.5.2013 sa uskutočnila vernisáž výstavy Maturitných prác študentov Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Slávnostné otvorenie, kultúrny program a  módna prehliadka sa konali v Ode.
Študenti ukázali svoje zručnosti a nadobudnuté vedomosti, ktoré získali počas štvorročného štúdia a vidieť môžeme rôzne umelecké diela ako fotografiu, maľbu, sochu, grafiku, odev a iné. V synagóge sú nainštalované práce odboru fotografický a odevný dizajn. Propagačná grafika je vystavená v Trenčianskom múzeu. Na Mestskej veži môžeme vidieť maturitné práve scénickej a kostýmovej tvorby. Galéria M. A . Bazovského poskytla priestor odboru propagačné výtvarníctvo.

Galéria k článku

Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác
Výstava maturitných prác

Diskusia k článku