Lávku na železničnom moste bude spravovať mesto

12. 10. 2012 Krátke správy

Do podpisu zmluvy, na základe ktorej prejde lávka na železničnom moste do správy mesta Trenčín, zostáva niekoľko dní. Lávka sa tak ešte v tomto roku dočká kompletnej rekonštrukcie.

Po niekoľkomesačnej komunikácii so Železnicami SR o vyriešení zložitej situácie ohľadom lávky, keď ani Mesto Trenčín, ani Železnice SR nevedeli dokázať jej správcovstvo, došlo 2.októbra k dohode. 

Mesto vypracuje návrh zmluvy o odovzdaní lávky do správy mesta a dá ho Železniciam SR na schválenie. „K podpisu zmluvy by mohlo dôjsť do dvoch týždňov. Potom budeme môcť lávku kompletne opraviť, vrátane položenia nového povrchu," povedal primátor Richard Rybníček. "Žiadam aktivistov, aby nezasahovali do majetku Železníc SR stavebnými prácami. Hneď ako nám lávka prejde do správy, opravíme ju."

Mesto chce tak urobiť do konca novembra. Benjamín Lisáček z Útvaru interných služieb  MsÚ Trenčín si myslí, že  lokálna oprava lávky by bola nevhodná  a málo trvácna vzhľadom k postupnému rozpadu celého povrchu. Prikláňa sa k dlhodobému a bezpečnému riešeniu, teda ku kompletnej oprave, ktorú predbežne vyčíslil na približne 6.000 eur.

„Tento problém nás trápil dlho a dlho sme to so štátom riešili. Som rád, že sme napokon dospeli k dohode. Vážim si iniciatívu aktivistov, ktorí zbierajú peniaze na čiastočnú úpravu povrchu lávky. Dnes ich však prosím, aby to, čo vyzbierali, použili na iné zmysluplné projekty," zdôraznil R.Rybníček. Podľa neho sa znova ukázalo, že mestá a obce potrebujú viac rozhodovacích právomocí.

Diskusia k článku