Klub darcov Trenčianskej nadácie predstavuje už trinástu grantovú výzvu

15. 09. 2016 Krátke správy
Klub darcov Trenčianskej nadácie predstavuje už trinástu grantovú výzvu

Trenčianska nadácia vyhlásila 2. septembra grantové kolo 13. ročníka grantového programu Klub darcov. Projekty treba posielať do 30. septembra.

Klub darcov už od roku 2003 združuje ľudí, ktorí pravidelne podporujú aktivity v komunite. Vďaka ich pravidelným darom môže Trenčianska nadácia každoročne vyhlásiť grantové kolo zamerané na podporu projektov, ktorých aktivity sa týkajú voľného času detí a mladých ľudí, kultúry, športu, skvalitňovania životného prostredia, sídliskových aktivít, podpory tradícií, prevencie kriminality, vzdelávania a pomoci zdravotne postihnutým. Spojenie menších darov dáva veľké možnosti a rok po roku je stále viac vidieť vplyv týchto darov. Projekty, ktoré svoje krôčiky začínali pod krídlami Klubu darcov, sú dnes známymi a vyhľadávanými trenčianskymi podujatiami.

Novinkou trinásteho ročníka Klubu darcov je rozšírenie regiónu. O grant sa môžu uchádzať mimovládne organizácie so sídlom v obciach a mestách okresu Trenčín, Ilava a Bánovce nad Bebravou ako aj obyvatelia týchto miest a obcí. Uzávierka predkladania projektov je 30. 9. 2016.

Podrobnosti o výzve a potrebné formuláre nájdete na www.trencianskanadacia.sk.

Diskusia k článku