Colníci deťom

01. 07. 2016 Krátke správy
Colníci deťom

V prvom polroku tohto roku prezentovali trenčianski colníci svoju činnosť deťom a študentom na 8 akciách. Najväčší záujem prejavili deti o služobného psa Huga, zbrane a ďalšie technické prostriedky používané pri služobných zákrokoch, ale aj o fotografovanie v colníckej uniforme.

„Takúto činnosť colníkov vnímame ako súčasť prevencie proti colným a daňovým podvodom a inej protispoločenskej činnosti. Zároveň je aj nástrojom na zvyšovanie finančnej gramotnosti mladých ľudí a má stimulovať spoluprácu občanov s colnými a inými štátnymi orgánmi,“ uviedla Renáta Peťovská, hovorkyňa Colného úradu Trenčín. 

Aktivity colníkov sú zamerané najmä s ohľadom na vek detí, žiakov alebo študentov a samozrejme na okolnosti akcie. Colníci napríklad prednášali stredoškolákom na Obchodnej akadémii v Považskej Bystrici na tému fyzická osoba a colné konanie pri prejednaní tovaru neobchodného charakteru a v postavení turistu, spestrili program žiakom Základnej školy v Drietome a Základnej školy v Bytči počas ich pobytu v škole v prírode v obci Čertov ukážkami zákrokov so služobným psom Hugom.

Atraktívne sú akcie spojené s oslavou Dňa detí, často krát sa prezentujú viaceré ozbrojené a záchranárske zložky spoločne. Pri tejto príležitosti predviedli ukážky svojej činnosti deťom zo Základnej školy v Brezovej pod Bradlom, deťom v obci Lúky, prievidzským školákom a ostatným návštevníkom v rámci Dňa mestskej polície, ozbrojených a záchranných zložiek. Zúčastnili sa i charitatívnej akcie Pomoc Emke, ktorú organizovalo Centrum voľného času Včielka Púchov.

V rámci takýchto akcií boli predvádzané rôzne oblasti služobnej činnosti colníkov. Colníci pôsobia na úseku ochrany práv duševného vlastníctva, či už je to na vnútornom trhu alebo pri dovoze tovaru z tretích krajín, teda krajín mimo Európskej únie. Na predvádzaných vzorkách tovaru sa snažia vysvetliť ochranné prvky a znaky, na základe ktorých je možné rozpoznať originálny výrobok od jeho napodobeniny, teda fejku. Ochrana ohrozených voľne žijúcich živočíchov a rastlín spadajúcich pod medzinárodný dohovor CITES je cieľom ďalšej kontrolnej činnosti. O takéto exponáty rastlín a živočíchov prejavovali deti veľký záujem. Najmä chlapci si mohli vyskúšať rôzne technické pomôcky, napr. putá alebo nepriestrelnú vestu a zistiť, že nosiť ju, vzhľadom na jej hmotnosť, nie je vôbec jednoduché. 

Jednoznačne a právom najväčší záujem vzbudzuje služobný pes Hugo. Je špeciálne vycvičený na vyhľadávanie omamných a psychotropných látok. Jeho výcvik trvá niekoľko mesiacov. Samozrejmosťou je poslušnosť a disciplína služobného psa, ktorá nesmie byť rozptyľovaná ani väčším počtom detí alebo inými rušivými okolnosťami. Prezentačné akcie sú pre neho súčasťou tréningového procesu.    

Galéria k článku

Colníci deťom
Colníci deťom
Colníci deťom

Diskusia k článku